Invullen van de CCQ

Is mijn COPD (chronische bronchitis, emfyseem) goed onder controle?

De CCQ vragenlijst  is een korte, op COPD gerichte vragenlijst over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

 Kom er in 10 vragen achter!

Het is een eenvoudige en snelle manier om de  gezondheidstoestand gerelateerd aan uw longziekte te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

 

Bespreek eventueel de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Invulinstructie

Lees de vragen zorvuldig. Oncirkel het antwoord dat het best bij uw huidige situatie past. Vul slechts een antwoord is per vraag. Er zijn geen “foute” antwoorden. Deze vragenlijst meet uw persoonlijke situatie. Vul de vragenlijst daarom alleen in, en zoek geen hulp voor antwoorden bij anderen. Vul de vragenlijst in op een plek waar u ongestoord u kunt concentreren op het invullen van de vragenlijst.

Voorbeeld

 

Hieronder staat  een voorbeeld van hoe u de vragenlijst kunt invullen:

Example how to complete the CCQ

Om de totaalscore te berekenen worden de scores van de antwoorden op vraag 1 t/m 10 opgeteld en vervolgens door 10 gedeeld. De totaalscore komt dan uit op een getal tussen 0 (= heel goed) en 6 (= uiterst slecht). In de praktijk hebben veel mensen met COPD een totaalscore tussen de 1 en 4. De score hangt uiteraard mede af van de ernst van de ziekte.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de uitslag van deze test, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts.

 

You must be logged in to post a comment.