Interpreteren van scores

Berekening van de scores

Om de totaalscore te berekenen worden de scores van de antwoorden op vraag 1 t/m 10 opgeteld en vervolgens door 10 gedeeld. De totaalscore komt dan uit op een getal tussen 0 (= heel goed) en 6 (= uiterst slecht). In de praktijk hebben veel mensen met COPD een totaalscore tussen de 1 en 4. De score hangt uiteraard mede af van de ernst van de ziekte.

Naast de totaalscore kunt u met de COPD test ook inzicht krijgen in uw score op verschillende aspecten van de ziekte COPD. Deze scores kunnen een heel waardevolle leidraad zijn waar u aan kunt werken om weer beter te worden.

 

Klachten (in hoeverre iemand last heeft van de klachten die gerelateerd zijn aan COPD).

De score op dit onderdeel wordt berekend door de scores van de antwoorden op vraag 1 – 2 – 5 – 6 op te tellen en vervolgens door 4 te delen.

 

Emoties (in hoeverre iemand emotioneel last heeft van zijn of haar COPD).

De score op dit onderdeel wordt berekend door de scores van de antwoorden op vraag 3 – 4 op te tellen en vervolgens door 2 te delen.

 

Conditie (in hoeverre iemand fysiek belemmerd wordt door zijn of haar COPD).

De score op dit onderdeel wordt berekend door de scores van de antwoorden op vraag 7 – 8 – 9 – 10 op te tellen en vervolgens door 4 te delen.

 

De totaalscore komt op een getal tussen 0 en 6. Hoe lager de score, hoe beter het met u gaat.

 

De totaal score:

0-1

Gefeliciteerd: U heeft uw COPD goed onder controle en relatief weinig klachten en beperkingen door COPD. Advies:  als u nog niet met roken bent gestopt, doe dat dan toch en ga verder zo door!

 

1-2

Voor mensen die veel last hebben van benauwdheid is dit een goede score. Goed en veel bewegen en de juiste medicijnen kunnen uw gezondheidstoestand nog verbeteren. Stop met roken, als u dat niet al gedaan heeft. Bekijk ook uw score op drie belangrijke aspecten van COPD, namelijk klachten, emoties en conditie. Deze scores geven u aanvullende informatie over uw gezondheidstoestand.

 

2-3

Uw COPD is nog niet volledig onder controle. Dat is deels te wijten aan uw verminderde longfunctie, maar er zijn ook andere factoren die een rol kunnen spelen. Bekijk ook uw score op drie belangrijke aspecten van COPD, namelijk klachten, emoties en conditie. Deze scores geven u aanvullende informatie over uw gezondheidstoestand. Algemene adviezen zijn: stop met roken. Beweeg zoveel als u kunt en vraag daarvoor hulp van een fysiotherapeut. Gebruik uw medicijnen zoals voorgeschreven! Als u daar moeite mee heeft bespreek dat met uw dokter.

 

3-4

Uw gezondheidstoestand is matig. Mogelijk speelt de toestand van uw longen hierbij een rol. Als u al niet onder behandeling bent, doet u er verstandig aan een arts te raadplegen. Laat u zich daar goed nakijken en laat – als dat niet eerder is gedaan – ook uw longfunctie meten. Bekijk ook uw score op drie belangrijke aspecten van COPD, namelijk klachten, emoties en conditie. Deze scores geven u aanvullende informatie over uw gezondheidstoestand. Algemene adviezen zijn: stop met roken. Beweeg zoveel als u kunt en vraag daarvoor hulp van een fysiotherapeut. Gebruik uw medicijnen zoals voorgeschreven! Als u daar moeite mee heeft bespreek dat met uw dokter.

 

4-5

Uw gezondheidstoestand is erg zorgelijk. Mogelijk speelt de toestand van uw longen hierbij een rol. Als u nog niet onder behandeling bent, doet u er verstandig aan om op korte termijn een arts te raadplegen. Laat u zich daar goed nakijken en laat – als dat niet eerder is gedaan – ook uw longfunctie meten. Vermeld uw slechte gezondheidstoestand en neem het ingevulde vragenlijstje mee! Bekijk ook uw score op drie belangrijke aspecten van COPD, namelijk klachten, emoties en conditie. Deze scores geven u aanvullende informatie over uw gezondheidstoestand. Algemene adviezen zijn: stop met roken. Beweeg zoveel als u kunt en vraag daarvoor hulp van een fysiotherapeut. Informeer bij uw arts voor de mogelijkheden. Gebruik uw medicijnen zoals voorgeschreven! Als u daar moeite mee heeft bespreek dat met uw dokter.

 

5-6

Uw gezondheidstoestand is erg slecht. Hopelijk is deze toestand tijdelijk. Kijk vooral ook goed of u de vragen van de vragenlijst juist hebt ingevuld, vul ze desnoods weer opnieuw in en bereken uw toestand opnieuw. Mogelijk speelt de ernst van de longfunctiestoornis of andere factoren of ziekten hierbij een rol. Raadpleeg spoedig een arts en volg vooral de adviezen op! Algemene adviezen zijn: stop direct met roken. Probeer toch te bewegen en vraag daarvoor hulp van een fysiotherapeut of vraag via de longarts revalidatie aan. Gebruik uw medicijnen zoals voorgeschreven! Als u daar moeite mee heeft bespreek dat met uw dokter.

 

You must be logged in to post a comment.